Watson Crack the Code Fest | 2022

2022 | Winner

Winner 2022

Honorable mentions

RunnerUp 2022
lonewolf 2022
innovative 2022
innovative2 2022

Problems and solutions

Team Nepalensis

 • Swikar Jaiswal
 • Aahana Bhandari
Problem No. 1

Team AUG

 • Bipin Chaudhary
 • Monika Chaudhary
N/A

Team p53

 • Rashal Shakya
 • Ruchie Shrees
Problem No. 3

Team Outliers

 • Nabin Prasad Dhakal
 • Anuja Dahal
Problem No. 1

Team Helix

 • Prerana Sapkota
 • Regish Shrestha
Problem No. 1

Team Molecula

 • Diwon Sigdel
 • Pawan Hada
Problem No. 3

Team OP

 • Oshan Shrestha
 • Priyanka Thapa Magar
Problem No. 3

Team Amyloid-β

 • Dev Raj Bhattarai
 • Sameer Dangol
Problem No. 3

Team ATGC

 • Astha Pandey
 • Mukesh Tiwari
Problem No. 2

Team Redsil

 • Sushrusha Aryal
 • Pratikshya Thapa
N/A

Team Kiki

 • Shuvekshya Balay Shrestha
 • Swostika Silwal
N/A

Team Haem

 • Manish Rijal
 • Ayam Basyal
Problem No. 2

Team Yuckie Duckie

 • Sakchhyam Khadka
Problem No. 1

Team Deltasort

 • Shasan Dhakal
 • Niskarsh Ghimire
Problem No. 2

Event Highlights